cieszyn6cieszyn7Kościół Świętej Zofii w Bobowej - akwarelacieszyn4

kwiatek1tulipan2kwiatek2tulipan3kwiatek4tulipan1kwiatek5

ptak haft8 ptak2 haft7 ptak3 haft6 ptak9 haft1 ptak6 haft9 ptak5